NEWSLETTER

Svakog petka u 19 h deliću dodatni sadržaj sa osobama koje se prijave na moju mailing listu. Moći ćeš da dobiješ dodatne tehnike za učenje jezika, uspone i padove o kojima nisam govorila, kratke snimke, korisne linkove i kontakte.

Takođe, ovim putem bih volela da te bolje upoznam, da saznam koji te problemi muče kada je reč o emigraciji, čemu težiš i sl. Na ovaj način dobijam povratnu informaciju i mogu da kreiram sadržaj na osnovu kojeg ćeš postići efektivnije rezultate.

Deliću sa tobom stvari koje volim i koje predstavljaju moju suštinu, jer smatram da je ključ svake saradnje dobra povezanost i energija. Dakle, petak u 19 h će biti mali ritual koji ćemo imati, ako odabereš da mi poveriš svoj mejl i vreme 🙂